Sunday, April 1, 2012

Like stars ....                                                                         Always 
                                                                                     Like     starsЗа две ръце протегнати насреща,
земята бих до края извървял.
За две очи, като звезди горещи,
за цялата си топлина бих дал.


Affiliate Program ”Get Money from your Website”

No comments:

Post a Comment