Sunday, April 1, 2012

Bird






Не си ти малка птичка, 
а дух на радост дива! 
Във утрото самичка, 
сърцето ти разлива 
родена в тоя миг мелодия звънлива






No comments:

Post a Comment